ÖNEMLİ TARİHLER

ANA KONULAR

Androloji: Tanı ve Tedavi Seçenekleri

ART Başarısına Kriyoprezercasyon Tekniklerinin Etkisi

ART Bebeklerinin Güvenliği: Doğum ve Sonrası

ART Komplikasyonları

ART'de Eğitim Programları

ART'de Psikoloji ve Danışmanlık

ART'de Sperm Seçimi

ART'de Yeni Ne Var?

ART'nin Etik, Hukuki ve Ahlaki Boyutları

ART'nin Geleceği

Benign ve Malign Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi Seçenekleri

Düşüğün Tanısı ve Korunmasında Gelişmeler

Embriyo Kültür Sistemleri ve Sonuçları

Embriyo Skorlamada Yeni Bakış Açıları

Embriyoloji Labarotuvarında Kalite Yönetimi ve Değerlendirilmesi

Embriyolojide Tartışmalı Konular

Endometriozis ve Adenomyozis

Endometriozisin Temel ve Klinik Yönleri

Endometriyal Reseptivite: İmplantasyon Başarısını Nasıl Sağlayabiliriz?

Endoskopik Cerrahi ve Komplikasyonları

Erkek İnfertilitesinin Epigenetiği ve Oosit ve Embriyonun Epigenetik Modeli

Erkek Üremesi

Erken Gebelik Kayıpları

Erken Gebelik Yönetiminin Optimizasyonu

Gamet ve Embriyo Seçimi: Morfoloji v.s. Genetik

Genç Yaşta Overyan Rezervin Değerlendirilmesi

Hasta Beklentilerinin Karşılanması

Hastaya Özel Overyan Stimülasyon

ICSI and Dahası

In Vitro Maturasyon Teknikleri: Başarısını Arttırabilir miyiz?

IVF Öncesi Cerrahi: Gerçekten İşe Yarıyor mu?

IVF Sonuçlarını Nasıl İyileştirebiliriz?

İnferilitenin Tedavisinde Cerrahi

İnfertilite ve Endometriozisde Stres Faktörü

Kadın İnfertilitesinde Prediktör Unsurlar

Kadın İnfertilitesinde Temel Tıp

Kadın ve Erkekte Fertilitenin Korunması: Neredeyiz?

Kanser ve Üreme

Kontrasepsiyonda Güncel Durum

Kök Hücre: En Merak Edilen Sorular Cevaplandı mı?

Kriyoprezervsayon Tekniklerinin Optimizasyonu: Yeni Gelişmeler

Menopoz ve Yaşlı Erkek

OHSS'nin Önlenmesi

Oositten Çocuk Sağlığına Teknolojinin Etkisi

Overyan Patoloji ve Cerrahi

Overyan Stimülasyon: Güncel Anlayış, Problemler ve Komplikasyonlar

PGD/PGS'te Yeni Ne Var?

PKOS: Güncel Tanı ve Tedavi Seçenekleri

PKOS: Laboratuvardan Klinik Tıbba

Preimplantasyon Genetik Testler

Rejenaratif Tıp

Reprodüktif Cerrahi

Reprodüktif Endokrinoloji

Reprodüktif Epigenetik

Reprodüktif Genetik: Yeni Tanı Yöntemleri

Sonuç Öngörüsünde Oosit Markerlarının Önemi

Sperm Hasarı: Ne Zaman Endişe Edelim?

Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı

Testis Fonksiyonu: Tanı ve Riskler

Time-Lapse ile Embriyo Seçimi

Zayıf Yanıtlılar ve POI Hastalarının Yönetimi

Zayıf Overyan Yanıtta Yenilikler